Seminarii 2008 – 2009

În cadrul proiectului pe care Asociaţia îl derulează în prezent, pentru anul 2009 se vor organiza o serie de 17 seminarii, care se vor desfăşura în 10 judeţe din ţară, având ca scop informarea producătorilor agricoli în legătură cu bunele condiţii agricole şi de mediu, tehnologii agricole ecologice, valorificarea produselor obţinute şi condiţiile pe care trebuiesc să le împlinească pentru accesarea fondurilor europene.

Durata unui seminar este de 8 ore, iar numarul de participanti per seminar este aproximativ 25 persoane. Temele abordate vor fi:
–         Agricultura ecologică – prezent, perspective, motivaţie şi avantaje
–         Combaterea buruienilor folosind ţesala de buruieni,
–         Rotaţia culturilor şi asolamentul,
–         Valorificarea resturilor vegetale şi animale din ferme prin compostare,
–         Fertilizarea – utilizarea îngrăşămintelor verzi şi a compostului,
–        Utilizarea fertilizanţilor admişi în agricultura ecologică – Biomit+, Ecofertil, Azotofertil
–         Ferma ecologică promotor al competitivităţii şi siguranţei alimentare,
–         Circuitul închis în cadrul fermelor ecologice – ferma vegetală + ferma animală
–         Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor în agricultura ecologică
–         Inspecţia şi certificarea în agricultura ecologică,
–         Legislaţie naţională şi comunitară,
–         Managementul dejecţiilor în fermele ecologice,
–         Marketingul produselor ecologice,
–         Accesarea fondurilor europene pentru agricultura ecologică.
–         Cresterea animalelor în sistem ecologic
–         Obţinerea şi procesarea produselor animaliere ecologice
–         Relaţia dintre bunăstare şi calitatea produselor animaliere ecologice.

Comentarii