Revista Bioterra Nr. 1

Revista Bioterra Nr. 1

Nr 1. Ianuarie – Februarie – Martie 2008

A VIII-a Conferinţă a Bioagricultorilor din România .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cuvântul de deschidere al preşedintelui  Asociaţiei Bioterra, Prof. dr. Cornel Man  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mesaje şi felicitări adresate Conferinţei şi Asociaţiei Bioterra la 10 ani de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultura ecologică din România – prezent şi perspective – Dr. ing. Teodora Aldescu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preocupări actuale ale cercetării ştiinţifice pentru dezvoltarea agriculturii ecologice – prof. dr. Gheorghe Sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rolul şi contribuţia FNAE în promovarea agriculturii ecologice – Dr. ing. Ion Toncea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asociaţia Bioterra la 10 ani de activitate – Prof. dr. Cornel Man, Ing. Albert Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizările de bază în promovarea politicii agrare în Republica Moldova privind dezvoltarea agriculturii – Iurie Senic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despre situaţia agriculturii ecologice în Ucraina şi Asociaţia „BIOLan Ukraine” – Vassyl Pyndus, Tetyana Herman    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultura ecologică în Republica Slovacă – Zuzana Lehocka, Marta Klimekova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultura ecologică în Letonia – Dace Piliksere, Livija Zarina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agricultura ecologică în Olanda – Wijnand Sukkel   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piaţa ecologică crescândă prezintă provocări pentru sectorul ecologic din România – Monika Schneider   . . Despre istoria, situaţia actuală şi perspectivele colaborării româno-maghiare în cadrul agriculturii ecologice – Dr. Solti Gábor    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec ţiunea 1: Probleme specifice ale culturilor ecologice – Prof. dr. Maria Apahidean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sec ţiunea 2: Probleme specifice ale creşterii animalelor în sistem ecologic – Prof.dr. Gheorghe Mihai, Dr. Nicuşor Sima, Wilhelm Schuster   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sec ţiunea 3: Probleme specifice în apicultura ecologică Drd.ing. Lõrincz Piroska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sec ţiunea 4: Marketingul produselor ecologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piaţa locală a legumelor şi fructelor autohtone – Dr.ing. Gh. Şteţca, Ec. Daniela Quai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activităţi conexe conferinţei   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din cuvântul de încheiere a Conferinţei, prezentat de Prof. dr. Cornel Man preşedintele Asociaţiei Bioterra   . Conferinţa reflectată în mass-media   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Din viaţa asociaţiei   .

 

Revista Bioterra Nr. 1
Revista Bioterra Nr. 1
Comentarii