Asociata Bioterra

Raportul celei de-a XI-a Conferinţe a Asociaţiei Bioagricultorilor din România BIOTERRA

Cluj-Napoca, 30 octombrie 2010

Tema Conferinţei: “Experienţa europeană în inspecţia şi certificarea fermelor şi produselor ecologice”

Sâmbătă, 30 octombrie 2010, orele 9.30, în Aula Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca au luat loc 172 de participanţi din 4 ţări europene pentru a asista la deschiderea lucrărilor celei de-a XI-a Conferinţe anuale a Asociaţiei Bioterra.

Participanţii au venit din România, Ungaria, Republica Moldova şi Bulgaria. Astfel:

din Republica Moldova: o delegaţie de 10 persoane, din care au facut parte urmatorii: Dr. ing. Iurie Senic, Director al Direcţiei Agrochimie, Ecologie şi Protecţia Plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, un grup de 6 persoane de la Institutul de Protectia Plantelor si Agricultura Ecologica din Chişinău, 2 fermieri (reprezentanţi ai asociaţiei ProRuralInvest) şi dl. Murahovschi Arcadie (director SC „Certificat Eco” din Chişinău);

din Ungaria: o delegaţie de 10 persoane, reprezentanţi ai asociaţiei Kelet-Magyarországi Biokultúra şi Fundaţiei Sárközy Péter, precum şi ai Biokontroll Hungária Kht. (organism de inspecţie şi certificare);

din Bulgaria: Vlaeva Dimana, reprezentând laboratorul FYTOLAB din Plovdiv;

Din România au participat la conferinţă reprezentanţi ai:

Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”: Acad. Prof. dr. ing. Leon -Sorin Muntean;

Federaţia Naţională pentru Agricultura Ecologică: Dr. ing. Ion Toncea – preşedinte şi Conf. dr. Avram Fiţiu – secretar general;

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca: în total 26 participanţi;

reprezentanţi ai DAJ Cluj – 5 persoane;

Vákár István – director OJPDRP Cluj;

reprezentanţi ai oficiilor judeţene de consultanţă agricolă din 6 judeţe (Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Teleorman);

reprezentanţi ai unor institute şi staţiuni de cercetare agricolă;

reprezentanţi ai SC Ecoinspect SRL – 8 persoane;

fermieri, procesatori şi comercianţi de produse ecologice, membri ai asociaţiei Bioterra;

reprezentanţi ai unor organizaţii non-guvernamentale cu profil agro-ecologic: Clubul Gradinarilor Biodinamici Targu Mures, Clubul Ecologic Transilvania, Bioclub Cluj-Napoca, Federaţia Naţională de Apicultură, APPPTA din Romania;

simpatizanţi ai Asociaţiei Bioterra;

Prezidiul Conferinţei în sesiunea de deschidere a fost format din:

Prof. dr. Cornel Man – Preşedinte Bioterra,

Dr. ing. Ion Toncea – Preşedinte FNAE,

Prof. dr. ing. Leon-Sorin Muntean – Preşedinte Filiala Cluj a ASAS,

ing. Iuliu Suătean – dir. adj. DAJ Cluj,

Dr. ing. Iurie Senic – MAIA Republica Moldova,

Dr. ing. Péter Roszik – Biokontroll Hungária Kht.,

Dr. ing. Piroska Lörincz – SC Ecoinspect SRL Cluj-Napoca.

Au rostit mesaje în deschiderea Conferinţei următorii vorbitori:

Prof. dr. ing. Leon Sorin Muntean – ASAS din Romania,

Dr. ing. Iuliu Suătean – DAJ Cluj,

Dr. ing. Ion Toncea – FNAE din Romania,

Dr. ing. Iurie Senic – MAIA, Republica Moldova,

Dr. Gábor Solti – Fundaţia Sárközi Péter, Ungaria,

György Bodnár – asociaţia Kelet-Magyarországi Biokultúra, Ungaria,

Leonid Volosciuc – IPPAE Chişinău, Republica Moldova.

A fost transmis un mesaj prin e-mail de către Martin Schutz (Elvetia), citit în plenul Conferintei de Prof. dr. Cornel Man – Preşedinte Bioterra.

A urmat o pauză. În pauză participanţii au avut prilejul de a degusta produse ecologice: brânzeturi, produse de panificaţie, sucuri, fructe, ceai.

După pauză, lucrările Conferinţei au continuat cu prezentări realizate în plen, astfel:

Dr. ing. Piroska Lörincz – SC Ecoinspect SRL Cluj-Napoca: „Aspecte ale inspecţiei şi certificării unităţilor de producţie ecologică din România”;

Dr. ing. Péter Roszik – Biokontroll Hungária Kht.: „Experienţa în inspecţia şi certificarea unităţilor de procesare a produselor ecologice”;

Dr. ing. Avram Fiţiu (asociaţia Agroecologia): „Marketingul produselor ecologice”;

– Dr. ing. Iurie Senic – MAIA, Rep. Moldova: „Inspecţia şi Certificarea în Republica Moldova”

În mapele Conferinţei a existat şi prezentarea Prof. dr. Cornel Man, intitulată: „Specificul profilaxiei şi terapiei bolilor în zootehnia ecologică”.

În continuarea lucrărilor Conferinţei, microfonul a aparţinut membrilor asociaţiei Bioterra şi simpatizanţilor asociatiei: fermieri, procesatori, comercianţi de produse ecologice, specialişti.

Au prezentat aspecte din activitatea lor următorii vorbitori:

Aurel Petruş – SC Auger Petruş SRL;

Alexe Nicolae – SA Stepa, jud. Constanţa;

Victor Fărăgău – membru al Consiliului Director al Asociaţiei Bioterra;

Dumitru Argeşanu – SC Cortina Prod SRL, jud.Olt;

Blaga Lucian Mihail – SC Racoviţa Berivoi SRL, jud. Braşov;

Iurie Senic – MAIA, Republica Moldova;

Leonid Volosciuc – IPPAE Chişinău, Republica Moldova;

– Dr. ing. Ion Toncea – FNAE Romania;

– Dr. Gábor Solti – Fundaţia Sárközi Péter, Ungaria;

György Bodnár – asociaţia Kelet-Magyarországi Biokultúra, Ungaria;

Liviu Sabău – APPPTA Romania.

După masa de prânz, la ora 15.00, lucrările Conferinţei au continuat pe 2 secţiuni:

Secţiunea 1: Inspecţia şi certificarea în producţia, procesarea şi marketingul produselor de origine vegetală. Moderatori: Prof. dr. ing. Ion TONCEA (FNAE), Dr. György BODNÁR (Ungaria), dr.ing. Iurie SENIC (MAIA, Republica Moldova), Prof. dr. ing. Maria APAHIDEAN (USAMV Cluj-Napoca)

  • Prezentare : ing. Georgeta Paşcan (SC Ecoinspect SRL) – “Paşi de urmat în certificarea producţiei vegetale”

Secţiunea 2: Inspecţia şi certificarea în producţia, procesarea şi marketingul produselor de origine animală. Moderatori: Dr. ing. Piroska LÖRINCZ – SC Ecoinspect SRL, Péter ROSZIK – Biokontroll Hungária Kht., Conf. dr. ing. Daniel DEZMIREAN (USAMV Cluj-Napoca)

  • Prezentare : dr. ing. Anca Dascăl Ciornei (SC Ecoinspect SRL) – “Paşi de urmat în certificarea producţiei animaliere”

În timpul lucrărilor pe secţiuni au fost adresate numeroase întrebări şi au fost expuse opinii ale participanţilor din sală pe marginea subiectelor atinse de vorbitori: greutăţi în operarea afacerilor, lipsa sprijinului coerent din partea statului, marketing deficitar, etc.

Au luat cuvântul şi au exprimat punce de vedere următorii:

Sorina Lungu – fermier (Jud. Cluj);

Mihai Tomşa – SC Fitocom SRL Târgu-Mureş;

Dumitru Pop – fermier (Someş-Odorhei, jud. Sălaj);

Maria Apahidean – Profesor universitar (USAMV Cluj-Napoca);

Nedelcu Obogeanu – SC Dedy Vit SRL Râmnicu-Vâlcea;

József Móricz – SC Zsedo SRL Cluj-Napoca;

Lucian Blaga – SC Racoviţă Berivoi SRL, jud. Braşov;

György Bodnár – asociaţia Kelet-Magyarországi Biokultúra, Ungaria;

Ioan Pop – SC PopAvi SRL Cluj-Napoca;

Aurel Maxim – Conferentiar universitar (USAMV Cluj-Napoca);

Dr. ing. Piroska Lörincz – SC Ecoinspect SRL Cluj-Napoca;

Silvia Hicea – Camera Agricolă a Judeţului Cluj.

Activităţile conexe care s-au derulat pe parcursul Conferinţei:

expoziţie de produse ecologice

degustare de produse ecologice

expoziţie de cărţi de specialitate cu vânzare. Titluri expuse: „Ecotehnica culturilor de câmp”; “Cultivarea legumelor cu metode ecologice”; “Zootehnie ecologică”; “Avicultură ecologică”;

Conferinţa de presă

Cina festivă (cu program folcloric)

Prof. dr. Cornel MAN

Preşedintele Asociaţiei Bioterra

Comentarii