Asociata Bioterra

RAPORT Privind activitatea Asociatiei Bioagricultorilor – Bioterra, pe anul 2005 (Sinteză)

În perioada analizată, Consiliul de Administraţie, directorul executive şi membrii Asociatiei Bioterra, au desfaşurat o serie de activităţi, vizand următoarele aspecte mai importante:

 • Întărirea Asociaţiei prin primiri de noi membrii;

 • Promovarea agriculturii ecologice în Romania;

 • Sensibilizarea autorităţilor cu putere de decizie asupra problemelor majore ale agriculturii ecologice din Romania, prezentarea de propuneri concrete, susţinerea fermierilor ecologici;

 • Crearea filialei Bioterra din Sălard judeţul Bihor;

 • Promovarea imaginii Asociaţiei Bioterra în Romania şi în Europa, creşterea prestigiului şi credibilităţii acestei Asociaţii;

 • Realizarea de granturi (Banca Mondiala şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă, DEFRA), convenţii şi colaborări pentru procurarea de resurse financiare;

 • Colaborări cu ONG-uri din ţară şi din străinătate, inclusiv cu asociaţiile de agroturism, pentru promovarea ecofermelor ca afacere viabilă in mediul rural;

 • Activitatea editorială a Asociaţiei;

 • Organizarea celei de-a VI- a Conferinţe a Asociaţiei Bioterra;

În realizarea acestor obiective Bioterra a colaborat fructuos cu ANPE din cadrul MAPDR, cu FNAE, ANCA, unele Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă, ONG-uri din ţară şi străinătate, fermieri şi manageri de ferme ecologice.

Dintre acţiunile şi realizările cele mai importante putem raporta următoarele:

 • Întărirea Asociaţiei: de la începutul anului 2006 s-au înscris 120 noi membrii şi există perspective pentru creşterea lor. În prezent Asociaţia are 3740 de membrii care deţin circa 32.180 de hectare şi15499 UVM.

Promovarea Agriculturii Ecologice în Romania

A constituit un obiectiv major pentru Asociaţie, realizat prin eforturi excepţionale depuse de Consiliul de Administraţie şi mulţi membrii şi simpatizanţi ai Asociaţiei noastre. Acţiuni şi realizări mai importante pe acestă linie:

 • Cursuri de instruire – formare

În cursul anului 2005, au fost organiazate numeroase seminarii cu specialiştii ANCA, fermierii şi procesatori, între care nominalizăm:

 • Perioada 1-11 februarie 2005 cursuri şi seminarii pe teme de zootehnie ecologică organizate de către FIBL Elveţia, ANCA, Bioterra şi Dorna Lactate:

 • 1-4 februarie, Vatra Dornei; 42 de participanţi dintre care 30 fermieri şi 12 consultanţi ANCA; lector Eric Meili – FIBL Elvetia ; tematica: Reglementările Ue privind creşterea ecologică a animalelor: principii de bază, alimentaţia animalelor în sisrem ecologic, adăposturi şi adăpostire, bunăstarea animalelor, prioecte de adăposturi pentru vaci de lapte, imagini din ferme elveţiene;

 • 7-8 februarie, Cuj Napoca; 35 de participanţi (fermieri, specialişti ANCA, masteranzi, studenţi); lectori Eric Meili, Man Cornel, Lorincz Piroska (Ecoinspect); tematica: cea de la Vatra Dornei(Eric Meili), la care s+a adăugat „Să avem încredere în zootehnia ecologică din Romania” şi „Principii în alegerea raselor, hibrizilor i populaţiilor de animaleîn fermele ecologice” (Man Cornel), „Treptele inspecţiei şi certificării fermelor şi produselor ecologice” (Lorincz Piroska);

 • 10-12 februarie, Sibiu; 35 de participanţi (fermieri şi specialişti ANCA); lectorii Eric Meili şi Lorincz Piroska; tematica: aceaşi ca şi la Cluj-Napoca.

Cursurile au fost bine organizate şi apreciate de către participanţi. S-au eliberat adeverinţe de absolvire a cursului, tuturor participanţilor.

Au mai fost organizate şi alte cursuri, seminarii, întruniri, între care de mare succes s-au bucurat următoarele:

 • 10-11 ianuarie – Cluj Napoca, cu 20 de formatori;

 • 16 februarie – Alba Iulia , 34 fermieri, tema zootehnia ecologică;

 • 12 martie – Seminar la Răscruci (Cluj), 30 de fermieri;

 • 17 martie – Seminar Gilău (Cluj) 32 de fermieri, proiect FAER Reghin;

 • 14 – 21 martie – Seminar Dej, 30 de persoane – Creşterea Ecologică a Animalelor;

 • 23 martie – Seminar Santimbru (Bihor), 30 de fermieri;

 • 24 martie – Seminar Oradea – Cultura Cerealelor;

 • 7-9 aprilie, Cluj – Instruire formatori, 23 de persoane;

 • 13, 14, 15 aprilie Gilău, Apicultura ecologică, 20 de participanţi, lectori din Ungaria şi USAMV Cluj;

 • 20, 21, 22 aprilie – Apicultura Ecologică –Alba Iulia;

 • Instruiri şi cursuri cu fermierii din Turda, Campia Turzii, Luduş şi Gherla;

 • Loturi demonstrative şi demonstraţii practice în ferme ecologice: Sălard, Cefa, Avram Iancu, Luna de Sus(Cluj), Moşna (Sibiu), Roşiori;

 • Vizite şi schimburi de experienţă în 9 ferme ecologice, (110 participanţi), 12 ferme model în Ungaria (16 participanţi), 2 ferme în Cehia (3 participanţi), Elveţia, Austria.

 • Realizarea şi prezentarea unor filme temetice;

 • Promovarea agriculturii ecologice prin revista Bioterra, rubrică săptămanală în „Magazin Internaţional”, articole în alte ziare, interviuri la radio şi televiziune;

 • Participarea cu stand propriu la targuri (INDAGRA 2005; EXPOAGROUTIL, Mamaia 2005) şi expoziţii (Agraria, Cluj –Napoca, 2005), Debrecsen 2006.

 • Vizitarea unor pieţe şi magazine ecologice în Budapesta, Bucureşti, Sibiu, Austria, Elveţia.

 • Studii de marketing şi popularizarea datelor obţinute.

De la începutul anului 2006 au fost organizate 3 seminarii în cadrul proiectului pe care îl realizăm în colaborare cu DEFRA:

 • la Şinca Nouă în 10 martie, 20 de participanţi;

 • la Apahida, 14 martie, 32 de fermieri;

 • la Câmpia Turzii, 17 martie 31 de participanţi.

Sensibilizarea autorităţilor cu putere de decizie

Reprezentanţii Bioterrei au participat la majoritatea manifestărilor organizate de către MAPDR, ANPE, ANCA, FNAE pe probleme de agricultură ecologică, făcand propuneri concrete, pertinente şi susţinute cu argumente credibile. Vom menţiona cateva acţiuni la care reprezentanţii Asociaţiei şi-au adus o contribuţie importantă:

 • Întalniri de lucru la prefecturi, Direcţii Agricole Judeţene, Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă etc.

 • Întalniri la MAPDR pe tema „ Piaţa internă de produse ecologice – Prezent şi perspective” (10.02.2005);

 • Conducerea Bioterrei a făcut deasemenea numeroase propuneri scrise, adresate Ministerului, Organelor Agricole Judeţene, Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, avand uneori succese;

 • S-a întocmit o mapă cu prezentarea Asociaţiei, a realizărilor,obiectivelor de perspectivă şi o listă de propuneri, care a fost înmanată membrilor Comisiei pentru Agricultură din Parlamen, prin intermediul unui parlamentar de Cluj, independent.

Promovarea imaginii Asociaţiei Bioterra în ţară şi în Europa

S-au inteprins foarte multe acţiuni în această direcţie, pentru că în haosul existent trebuie să se impună şi să caştige credibilitate numai asociaţiile cu rezultate ntabile.Vom menţiona cateva dintre demersurilereuşite ale Bioterrei:

 • Pe plan intern, Bioterra a acţionat continuu pentru a se impune în peisajul oferit de numeroasele asociaţii mai mult sau mai puţin credibile şi chiar în cadrul FNAE. Reprezentanţii Asociaţiei noastre au fost prezenţicu standuri la targuri şi expoziţii (INDAGRA, EXPOAGROUTIL, AGRARIA, USAMV), au participat activ la întalniri de lucru şi informare organizate de FNAE, ONG-uri şi asociaţii de mediu, de agroturism, prefecturi, Direcţii Agricole, ANCA, ANPE, în majoritatea judeţelor ţării. S-au acordat interviuri la radio şi televiziune, s-au scris articole în reviste şi ziare. La ora actuală, Asociaţia noastră este bine cunoscută şi apreciată în ţară, este solicitatăde parteneri pentru derularea unor programe sau proiecte cu finanţare romanească sau europeană.

 • Pe plan internaţional, conducerea Bioterrei şi reprezentanţii Asociaţiei, au promovat relaţii de colaborare cu organizaţii similare din Ungaria, Elveţia, Polonia, Cehia, Armenia, Bulgaria, Olanda,austria, Germania, Italia, cu IFOAM. Asociaţia a fost prezentă printre altele la:

 • Farmer Expo Debrecen, Ungaria;

 • Un workshop SAFO, în Polonia cu subiectul” Dezvoltarea creşterii animalelor în ferme ecologice, asigurarea bunăstării animalelor şi calităţii hranei”;

 • Cursul de agricultură ecologică de la Wageningen, Olanda;

 • Targul Bio Fach 2005, Germania – o importantă delegaţie a Bioterrei;

 • Vizite în ferme din Elveţia;

 • O vizită în ferme ecologice din Austria;

 • Schimb de experienţă cu participarea unor oaspeţi străini în cadrul proiectului East-East în ferme ecologice din Oltenia, Dobrogea, Moldova.

Activitatea editorială a Asociaţiei

Vom menţiona că anul 2005 a fost destul de fructos pentru Asociaţie, pe linia activităţiieditoriale, de propagandă şi promovare. Dintre reuşite merită a fi amintite următoarele:

 • Ritmicitatea impecabilă a revistei Bioterra, din care multe idei şi articole sunt preluate şi popularizate de alte reviste şi ziare; din păcate reducerea fondurilor alocate de MAPDR, a condus la reducerea drastică a numărului de abonamente.

 • Elaborarea şi publicarea în editură a unor tehnologii ecologice:

  1. Apahidean Maria, Imre Albert, Andrei Bodiş (2005) – Cultura ecologică a legumelor ,ed. Risoprint Cluj Napoca;

  2. Muntean Sorin Leon, Mircea Ştirban, Emil Luca, Avram Fiţiu, Leon Muntean, Sorin Muntean, Imre Albert (2005) – Bazele agriculturii ecologice, ed. Risoprint Cluj Napoca;

  3. Rusu Teodor, Imre Albert, Andrei Bodiş (2005) – Metode şi tehnici de producţie în agricultura ecologică ed. Risoprint Cluj Napoca;

  4. Varban D. Ioan , Rodica Varban, Imre Albert (2005) – Plante medicinale cultivate şi din flora spontană ed. Risoprint Cluj Napoca;

  5. Man Cornel, Man Adrian (2005) – Avicultură ecologică, ed. Risoprint Cluj Napoca;

  6. Morar Maria Virginia, Rusu Teodor, Albert Imre (2006) – Ghid de combatere a buruienilor în agricultura ecologică, ed. Risoprint Cluj Napoca.

 • Atragerea de colaboratori fideli revistei, între care Apahidean Maria, Rusu Teodor, Varban D. Ioan, Mihai Gheorghe, dar şi în funcţie de orintarea tematică sezonieră, cum ar fi Solti Gabor, Tomşa Elena, Tomşa Mihai, Podar Cornel, Sabău Marius, Traian Măceanu şi alţii.

 • Realizarea de proiecteşi colaborări pentru procurarea de resurse financiare:

Derularea proiectelor în cursul anului 2005 va fi prezentată separat de domnul Andrei Bodiş, responsabil cu proiectele.

Stimaţi membrii ai Consiliului de Administraţie

Am evidenţiat cateva dintre activităţile şi reuşitele noastre din anul 2005. Multe dintre aceste aspecte au fost prezentate şi discutate cu ocazia Conferinţei din 29-30 octombrie, la care toţi aţi fost martori.

Cele mai multe obiective din planul de măsuri adoptate la Şedinţa Consiliului de Administraţie din martie 2005, au fost realizate, cu mari plusuri la numărul de cursuri, instruiri, demonstraţii practice, vizite de documentare şi de lucru, activitate editorială, întărirea Asociaţiei prin atragerea de noi membrii , şi unele minusuri, la realizările din domeniul marketingului,educaţiei consumatorilor, promovarea produselor ecologice, numărul de abonamente la revistă. Împreună cu domnul Albert Imre, îmi asum responsabilitatea pentru unele neîmpliniri, dar nu trebuie să uitaţi că am acţionat pe fondul instabilităţii politicii agricole a guvernului, necoerenţa MAPDR, nici acum subvenţiile promise nu sunt cele dorite de noi, încat fermierii sunt derutaţi, nu au siguranţa stabilităţii în timp a măsurilor.

În finalul Raportului aş vrea să aduc mulţumiri membrilor Comitetului de Administraţie pentru aportul lor la buna desfăşurare a activităţilor, cu următoarele precizări:

 • Domnului Albert Imre, director executiv, pentru implicarea exemplară în toate activităţile;

 • Domnului Martin Schutz şi Peter Daep petru aportul adus la buna organizare a vizitelor efectuate în Elveţia şi Austria;

 • Domnului Willy Schuster, pentru aportul adus la cursurile din Elveţia, la vizita noastră în Austria, la lucrările Conferinţei Bioterra, la vizitele făcute în Sibiu şi Mosna;

 • Domnului vicepreşedinte Nagy Miklos, care pe langă conducerea filialei din Bihor a Bioterrei se implică tot mai mult şi mai bine ăn activităţile noastre;

 • Domnului inginer Bodiş Andrei pentru coordonarea proiectelor şi a revistei, participarea la cursuri şi instruiri, elaborarea de filme temetice;

 • O bună colaborare a existat cu Ecoinspect, ing. Lorincz Piroska şi ing. Szeredai Laszlo, acţionand în concordanţă cu orientările Bioterrei;

 • Voi menţiona şi aportul domnilor Gherman Nicolae, Fărăgău Victor, Popa Nicolae, Raţiu Ioan, Popuţe Gheprghe la buna desfăşurare a lucrărilor;

 • Personalul angajat al Asociaţiei şi mulţii colaboratori externi pe care i-am coptat pe parcurs, şi-au adus o contribuţie deosebită la rezolvarea problemelor cu care ne-am confruntat.

Tuturor, calde mulţumiri!

Preşedinte

Prof. Univ. Dr. Cornel Man

Cluj Napoca 2006

Comentarii