Asociata Bioterra

Raport de activitate Noiembrie 2006 – Octombrie 2007

 În perioada ce o analizăm, principalele preocupări ale Asociaţiei au fost următoarele:

·   Promovarea agriculturiii ecologice în România

·   Întărirea Asociaţiei prin primire de noi membrii;

·   Sensibilizarea autorităţilor cu putere de decizie asupra problemelor majore ale agriculturii ecologice din România, prezentarea unor propuneri concrete, susţinerea fermierilor ecologici;

·   Promovarea imaginii Bioterrei în Romnia şi în Europa, creşterea prestigiului şi credibilităţii ei;

·   Realizare de granturi (PHARE –Societatea Civilă, Componenta Adoptarea şi Implementarea Aquisu-lui Comunitar; Fundaţia pentru Parteneriat, Peace Corps, Apaczai), convenţii şi colaborări pentru procurarea de resurse financiare;

·   Colaborări cu ONG-urile din ţară şi din străinătate, inclusive cu asociaţiile de agroturism, pentru promovarea fermelor ecologice ca afacere viabilă în mediul rural;

·   Activitatea editorială a Asociaţiei

În realizarea acestor deziderate ne-am bazat pe o fructuoasă colaborare cu ANPE din cadul MADR, FNAE, ANCA, unele Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă, ONG-uri din ţara şi din străinătate, fermieri şi manageri de ferme ecologice.

Activităţi de promovare a agriculturii ecologice

Promovarea agriculturii ecologice în Romănia s-a realizat în primul rând prin activităţi de informare a fermierilor, procesatorilor, comerciaţilor şi  consumatorilor, prin seminarii, instruiri, workshop-uri, schimburi de experienţă, loturi demonstrative, mese rotunde desfăşurate atât ţară cât şi în străinătate.

In cadrul proiectului „ Ocuparea forţei de muncă prin promovarea agriculturii ecologice”  finanţat prin PHARE au fost realizate 10 seminarii cu 292 participanţii în următoarele locaţii:

– Santiob 25 de participanti,

– Oradea 13 participanti,

– Zalau 63 participanti,

– Gilau 24 participanti,

– Dej 22 participanti,

– Cluj Napoca 14 participanti,  

–    Sălard 27 participanţi,

–    Pericei 37 participanti,

–    Gilau 29 participanti,

– Zalau 38  participanti.

Temele abordate au fost: Prezent şi viitor în agricultura ecologică, Legislaţia UE şi cea Românească privind agricultura ecologică, Agricultura ecologică – ca prioritate naţională. Subvenţionarea agriculturii ecologice, Importanţa protejării apei. Alături de acestea au fost abordate si Marketingul produselor ecologice şi Compostarea deşeurilor din ferme si importanţa compostului în agricultura ecologică, acestea fiind teme propuse de către cei care au participat la seminariile realizate. Lectori prezenţi au fost Man Cornel, Albert Imre, Bodiş Andrei, Hicea Silvia, Lorincz Piroska.

   Un număr de patru seminarii au fost realizate în cadrul proiectului ”Agricultura ecologică- soluţie la poluarea mediului”, finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat: la Cluj Napoca, Sălard, Luetea şi Bălan cu temele:

– Agricultura ecologică – bunele practici agricole

– Valorificarea deşeurilor din ferme – compostarea

– Conversia la agricultura ecologică

– Bunăstarea animalelor

– Inspecţie şi certificare

În cadrul seminariilor s-a manifestat un interes deosebit pentru agricultura ecologică, mare parte dintre participanţi dorind la finalul activităţilor să se înscrie în Asociaţia Bioterra sau să înceapă procesul de conversie de la agricultura convenţională la cea ecologică.

La data de 20 aprilie a fost realizată o instruire de 2 zile la Sălard jud. Bihor  unde au fost prezentate următoarele teme:

– Actualităţi privind agricultura ecologică din Europa şi din România,

– Legislaţia în UE şi în Romania, care reglementează agricultura ecologică, metodologia  de aplicare, 

– Inspecţia şi certificarea producţiei ecologice,

– Solul, principal mijloc de producţie în agricultura ecologică, 

– Rolul asolamentelor, importanţa rotirii culturilor.

– Fertilizarea, metode specifice  de îngrăşarea solului, 

– Metode mecanice de combatere a buruienilor

– Creşterea ecologică a animalelor

– Marketingul produselor ecologice

– Rolul asociaţiilor în rezolvarea problemelor de producţie şi valorificare,

La instruirea de la Sălard au fost prezenţi 50 fermieri şi specialişti pentru care s-au organizat 16 ore de predare teoretică. În cadrul instruirii a fost organizata o vizită de 4 ore la ferma Nagy Miklos  din Sântimreu.

 O instruire a avut loc la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj in 23-24 aprilie. Au fost prezenţi 34 de fermieri şi specialişti în agricultură. Tematica lecţiilor a fost identică cu cea prezentată la Sălard, lectorii la fel. Durata cursurilor teoretice a fost de 16 ore. Practica la fermă, de 4 ore a fost realizată la Luna de Sus, ferma lui Albert Imre.

În 28-29 septembrie a avut loc la Cluj Napoca o instruire la care a participat un număr de peste 50 de persoane, iar în 12-13 octombrie la Crasna au participat 50 de fermieri.

Lectorii care au diseminat informaţia în cadrul instruirilor au fost: prof.dr. Padruot Fried, dr. Solti Gabor, ing. Albert Imre, prof. Dr. Man Cornel, ing. Hicea Silvia, ing. Bodiş Andrei, Martin Schutz.  

Temele abordate au fost aceleaşi ca şi la primele instruiri, iar la final cursanţii admişi au primit diploma de absolvire a instrurii cu semnătura ANCA  şi a preşedintelui Asociaţiei Bioterra.

În cadrul proiectului PHARE au fost realizate trei loturi demonstrative:

– lot demonstrativ pentru prezentarea utilizării corecte a dejecţiilor lichide, la Sălard (jud. Bihor),

– lot demonstrativ pentru prezentarea folosirii ţesalei de buruieni, la Cefa (jud. Bihor),

– lot demonstrativ pentru prezentarea utilităţii folosirii substanţelor admise pentru fertilizare şi protecţia plantelor, la Luna de Sus (jud. Cluj), substanţele folosite fiind Ecofertil, Azotofertil şi Biomit+.

De asemenea au fost realizate şase fâşii ecologice:

– ferma lui Schuster Wilhelm, Moşna (jud. Sibiu),

– ferma lui Nicolae Gherman, Roşiori (jud. Bihor),

– ferma lui Drăgan Radu Zoltán, Salonta (jud. Bihor),

– în trei puncte ale fermei lui Nagy Miklós din Sălard (jud. Bihor),

– la ferma lui Albert Imre din Luna de Sus (jud. Cluj), amplasată pe două parcele, şi

– la ferma lui Móricz Iosif din Remetea (jud. Alba), la fel, pe două parcele.

În cadrul proiectului PHARE au fost elaborate 4 filme video documentare cu următoarele teme:  

·   Ferma ecologică de 10 ha teren agricol şi 10 vaci

·   Plantaţie pomicolă intensivă, ecologică

·   Creşterea vacilor cu lapte în sistem ecologic

·   Tehnologia cultivării cartofului, în condiţii ecologice

O altă activitate derulată cu succes este realizarea paginii web a Asociaţiei în care au fost incluse informaţii la zii privind agricultura ecologică şi activităţile Asociaţiei: www.bioterra.org.ro

În cadrul proiectului „Agricultura ecologică – soluţe la poluarea mediului” a fost achizitionat cu sprijinul colaboratorilor din Elveţia un utilaj pentru realizarea compostului care a fost amplasat la ferma Nagy.

Observarea lucrurilor concrete/practice este un obiectiv principal in cadrul activităţilor derulate de către Asociaţie, din acest motiv a fost propusă organizarea unui schimb de experienţă în Ungaria la ferme ecologice a căror activitate de succes poate reprezenta un model pentru agricultorii români. Ţinând cont de aceasta propunere în perioada 18-20 septembrie s-a desfăşurat o vizită de studiu de trei zile în Ungaria având ca şi scop cunoaşterea tehnologiilor agricole utilizate de către fermierii maghiari. De-a lungul vizitei cei 16 participanţi au avut oportunitatea să vadă tehnologiile de cultură şi utilaje agricole folosite şi în acelaşi timp au putut discuta problemele legislative cu care ambele ţări se confruntă în domeniul agriculturii ecologice.

Prin programul Asistenţă pentru Proiecte Mici organizat de către Peace Corps în România si  USAID s-a derulat  proiectul Servicii pentru Informarea Vizitatorilor despre Înălţimile Apusenilor adresat promovări agroturismului prin broşuri informative, hărţi şi  cărţi poştale din 7 sate din zona Clujului.

În cadrul activităţilor de promovare a agriculturii ecologice finanţate de către Chrisliche Ostmision au fost realizate seminarii în următoarele locaţii cu 90 de participanţi:

–    Cerneşti 29 participanti

–    Lunca de Jos 15 participanti

–    Frumoasa 9 participanti

–    Mihăileni 17 participanti

–    Păuleni 20 participanti

Promovarea imaginii Asociaţiei Bioterra în ţară şi în Europa

În acest an Asociaţia Bioterra a desfăşurat diverse acţiuni care au adus-o în prim plan contribuind la recunoaşterea ei atât pe plan naţional cât şi internaţional, între care:

• În perioada 15-18.02.2007, s-a desfasurat la Nurnberg în centrul expozitional Messe Nurnberg Internaţional târgul internaţional „BIOFACH 2007“, cea mai prestigioasă manifestare expoziţională din lume în domeniul agriculturii ecologice. Avand sprijin financiar din partea PHARE şi Avalon Network directorul Asociaţiei Bioterra a avut oportunitatea să ia parte la acesta manifestare alături de 11 membrii ai Asociaţiei. În cadrul activităţilor membrii Bioterra au expus produse ecologice obţinute în fermele proprii şi au avut ocazia să afle informaţii valoroase despre metodele de producere si marketing a produselor ecologice din afara ţării, atât în urma discuţiilor directe cu ceilalţi exopzanţii cât şi din seminarii şi mese rotunde.

Acest eveniment a reprezentat o posibilitate reală de desfacere şi încheiere de contracte de afaceri pentru cei care au participat şi în acelaşi timp a fost o oportunitate pentru a cunoaşte metodele de marketing la nivel international.

Printre rezultatele participării la acest târg a fost identificarea măsurilor şi activitatilor necesare să fie desfăşurate în vederea îmbunătăţirii performanţelor agriculturii ecologice din Romania şi a marketingului produselor ecologice.  

•  Între 8-12 Mai a avut loc la Cluj Napoca a 13–a Ediţie a Târgului Internaţional Agraria. Ca urmare a marelui succes avut in 2005 şi 2006, Bioterra a organizat şi în acest an “Salonul Ecologic”, unde au participat 10 firme din ţară care sunt active în domeniul agriculturii ecologice.  

• În luna iunie a avut loc la Gyula un schimb de experienţă cu tema  „Dezvoltarea rurala si agricultura ecologica”. Asociatia Bioterra a fost reprezentata de trei membrii: Bodis Andrei, Ratiu Ioan, Albert Otto.

• În luna septembrie a avut loc la Fundatia Sarkozy Peter sedinta comemorativa unde au fost oferite diplome pentru agricultorii ecologici. Din partea Asociatiei Bioterra a fost prezenta doamna Veres Eva si domnul Bodis Andrei.

• Începând cu luna mai 2007 preşedintele Asiciaţiei, prof. univ. dr.  Man Cornel şi directorul executiv ing. Albert Imre au făcut parte din echipa de implementare a proiectului EuropeAid/122572/D/SER/RO “Pregătire profesională pentru dezvoltarea competenţelor privind metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural” realizatde către Consorţiu InWent şi ADT. Prin intermediul acestui proiect agricultura ecologică a fost promovata in 9 judeţe din ţară: Cluj, Arad, Maramureş, Mureş, Suceava, Călăraş, Sibiu, Giurgiu, Brasov.

 

Activitatea editorială

•  În cadrul proiectului Ocuparea forţei de muncă prin promovarea agriculturii ecologice, sponsorizat de către PHARE au fost publicate patru cărţi:

Tehnologia ecologică a principalelor culturi legumicole realizata de către Vasile Stoleru şi Albert Imre.

– Ecotehnica culturilor de câmp  – Rusu Teodor, Albert Imre, Bodiş Andrei

–  “Zootehnie ecologică”  – Man Cornel  

–  “Ghidul legislativ al agriculturii ecologice”.

A fost publicat pliantul: Compostarea deşeurilor organice şi importanţa compostului în agricultura ecologică

• Reeditarea unor lucrări de mare interes pentru bioagricultori, între care: 

– Ghid pentru combaterea buruenilor în agricultura ecologică;  Morar Maria, Rusu Teodor, Albert Imre

– Cultivarea ecologică a legumelor – Maria Apahidean, Andrei Bodis, Imre Albert

–  Tehnologii ecologice pentru creşterea bovinelor şi a porcinelor  – Cornel Man, Andrei Bodiş, Imre Albert

–  Tehnologii ecologice pentru cultura plantelor  

–  Plante medicinale cultivate şi din flora spontană – Dan Ioan Vârban, Rodica Vârban, Imre Albert

–  Avicultura ecologică, Man Cornel, Man Adrian

–  Metode ecologice şi tehnici de producţie în agricultura ecologică  – Teodor Rusu, Imre Albert, Andrei Bodis

–  Bazele agriculturii ecologice  – Leon Munteanu şi colab.

•  Au fost publicate ultimele patru numere ale revistei Bioterra.             

În plan organizatoric

Înscrierea unui număr de 146 noi membrii în anul 2007 arată că activităţile derulate de către Asociaţie pe parcursul acestui an şi-au atins obiectivele propuse în planul de activităţi. Suprafaţa deţinută de către noi membri ai Asociaţiei este de 37590 ha.

Din nefericire în acest an a avut loc o scădere a numărului de abonamente datorită unui sprijin scăzut din partea MADR, dar faţă de anul precedent  a crescut  numărul membrilor care au plătit cotizaţia anuală, chiar dacă ei sunt încă într-un număr destul de mic faţă de posibilităţi.      

Stimaţi membri ai Asociaţiei Bioterra,

Mai sus au fost evidenţiate câteva dintre activităţile şi realizările Asociaţiei pe parcursul anului 2007. Ele sunt rezultatul muncii depuse de către mulţi dintre cei prezenţi aici şi doresc să remarc în mod special contribuţia deosebită adusă de către domnii Albert Imre, Martin Schutz, Nagy Miklos şi Bodiş Andrei.

Există aprecieri favorabile la adresa activităţii noastre care ne încurajează, dar nu putem trece peste unele neîmpliniri, cauzate printre altele de:

–    Nesiguranţă pentru perioada imediat următoare, datorită schimbărilor la nivelul MAPDR, ANCA şi Direcţiilor Agricole;

–    Resurse financiare limitate pentru editarea revistei Bioterra;

–    Slabei dezvoltări a pieţei pentru desfacerea sigură a produselor ecologice;

În Planul de activităţi pentru anul 2008 sunt abordate obiective care să ducă la îmbunătăţirea şi chiar la eliminarea acestor neîmpliniri, în cadrul proiectelor aflate în derulare şi a proiectelor propuse spre finanţare.

Împreună cu directorul executiv, Albert Imre, ne asumăm responsabilitatea pentru unele neîmpliniri şi aşteptăm sugestiile, propunerile dumneavoastră pentru activitatea viitoare.

Cu prilejul prezentei întâlniri aducem calde mulţumiri pentru sprijinul şi colaborarea fructuoasă tuturor, cu următoarele precizări:

–    Domnului ing. Albert Imre pentru implicarea exemplară în toate activităţile de-a lungul celor 10 ani;

–    Domnului Martin Schutz pentru sprijinul acordat Asociaţiei

–    Domnului vicepresedinte Nagy Miklos pentru implicarea în buna desfăşurare a activităţilor noastre;

–    Domnului ing. Bodis Andrei pentru coordonarea revistei Bioterra, participarea la cursuri si instruiri;

–    Doamnei Ing. Lorincz Piroska şi colaboratorilor de la Ecoinspect pentru buna colaborare;

–    Domnilor Fărăgău Victor, Schuster Willy, Dragan Zoltan, Blaga Lucian, Costeliuc Cornel, Popa Nicolae, Raţiu Ioan, Popuţe Gheorghe pentru aportul deosebit pe care l-au adus pentru buna desfăşurar a lucrurilor şi pentru promovarea  Asociaţiei Bioterra

–    Nu trebuie uitat nici efortul persoanelor angajate la Asociaţie, nici cel al colaboratorilor noştri din ţară şi din străinătate, care sunt tot mai mulţi.

Comentarii