Asociata Bioterra

Raport de activitate 2007 – 2008

    În perioada supusă analizei, eforturile echipei Bioterra s-au concentrat pe îndeplinirea următoarelor obiective:

·   Promovarea agriculturiii ecologice în România;

·   Întărirea Asociaţiei prin primire de noi membri;

· Sensibilizarea autorităţilor cu putere de decizie asupra problemelor majore ale agriculturii ecologice din România, prezentarea unor propuneri concrete, susţinerea fermierilor ecologici;

· Promovarea imaginii Bioterrei în România şi în Europa, creşterea prestigiului şi credibilităţii ei;

·   Realizare de granturi (Apaczai, Makis, Soros), convenţii şi colaborări pentru procurarea de resurse financiare;

·   Colaborări cu ONG-urile din ţară şi din străinătate, inclusiv cu asociaţiile de agroturism, pentru promovarea fermelor ecologice ca afacere viabilă în mediul rural;

·   Activitatea editorială a Asociaţiei.

          În realizarea acestor deziderate ne-am bazat pe o fructuoasă colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Federaţia Naţională pentru Agricultura Ecologică, Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, respectiv Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală din unele judeţe ale ţării, Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă, ONG-uri din ţară şi din străinătate, organismul de inspecţie şi acreditare a produselor ecologice ECOINSPECT, fermieri şi manageri de ferme ecologice. 

Activităţi de promovare a agriculturii ecologice

            În perioada imediat următoare aderării României la Uniunea Europeană Asociaţia Bioterra şi-a propus ca principale obiective valorificarea noilor posibilităţi de dezvoltare a pieţei produselor ecologice româneşti în ţară şi peste hotare, respectiv a celor de dezvoltare a fermelor ecologice şi, astfel, a potenţialului ridicat al agriculturii ţării privind adoptarea sistemului ecologic.

            Agricultura ţării cunoscând după reprivatizarea terenurilor o dezvoltare lentă şi mult anevoioasă, măsurile de finanţare au fost de la-nceput şi au rămas până în momentul actual principalele oportunităţi de dezvoltare şi integrare în circuitul economic. Începând cu primele variante ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, noile politici de finanţare a agriculturii ţării au acordat prioritate adoptării metodelor care respectă la standarde înalte protecţia mediului, respectiv care fructifică existenţa metodelor tradiţionale autohtone de producţie şi procesare. Astfel adoptarea la scară largă a sistemului ecologic – acesta fiind cel care îmbină cu succes ambele principii, ocrotirea mediului natural, respectiv adoptarea pretutindeni a practicilor care s-au dezvoltat de-a lungul timpurilor astfel încât să se preteze cel mai bine condiţiilor locale –, a câştigat posibilităţi nemaiîntâlnite. Conform situaţiei, Asociaţia Bioterra şi-a propus ca în toate activităţile de promovare, pe lângă dezvoltarea aptitudinilor de practicare a tehnologiilor ecologice, să se acorde atenţie sporită şi măririi capacităţii de absorbţie a fondurilor financiare destinate dezvoltării spaţiului rural, în special  al agriculturii, şi a capacităţii de valorificare a produselor realizate, în condiţiile lărgirii considerabile a oportunităţilor de piaţă.

            Promovarea agriculturii ecologice în România s-a realizat în primul rând prin activităţi de informare a fermierilor, procesatorilor, comercianţilor şi consumatorilor, prin seminarii, instruiri, workshop-uri, schimburi de experienţă, loturi demonstrative, mese rotunde desfăşurate atât în ţară cât şi în străinătate. În cadrul metodologiei abordate, pe lângă derularea activităţilor de instruire şi informare pe căi tradiţionale, s-a acordat atenţie introducerii în uz a unor noi instrumente comunicaţionale, până acum puţin accesate de organizaţie – în special media electronică –, pentru a realiza contact eficient cu un public larg şi diversificat, respectiv a realizării unor materiale de promovare cu conţinuturi din cadrul disciplinelor ca organizarea producţiei şi marketingul produselor alimentare.

            Cu sprijinul fundaţiei „Apáczai Közalapítvány” începând din iulie 2007 până în martie 2008 Asociaţia Bioterra a implementat proiectul educaţional „Cu agricultura ecologică se pot câştiga bani!”, în domeniul elaborării proiectelor de finanţare. În cadrul programului de studiu s-a prevăzut un curs teoretic pentru multiplicatori, o vizită de studiu în Ungaria, la ferme ecologice şi la centre de elaborare a proiectelor agricole şi de de dezvoltare rurală, respectiv seminarii pentru fermieri cu scopul de a-i familiariza cu noile posibilităţi de finanţare şi cunoştinţele de bază legate de elaborarea proiectelor.

            S-au organizat şi vizite de studiu în câteva localităţi ale judeţului Cluj unde s-au implementat proiecte SAPARD, agricole şi agro-turistice. Obiectivele vizitate au fost: ferma de vaci de lapte de la Copăceni, unitatea de prelucrare a cărnii CIA Aboliv, Pensiunea „Székelykő”,

            Pe parcursul derulării proiectului s-au ţinut 13 seminarii de câte 8 ore despre cele mai importante cunoştinţe legate de finanţările Uniunii Europene. Seminariile au avut loc în judeţele: Sălaj, Arad, Cluj, Bihor, Harghita, Mureş.

            În cadrul proiectului Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu o eficienţă economică sporită a producţiilor obţinutefinanţat prin Banca Mondială şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Unitatea Tehnică a Schemei Competitive de Granturi (UTSCG), în cadrul programului „Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” (MAKIS), în perioada acestui an au fost realizate următoarele activităţi: susţinere de seminarii, înfiinţarea a 3 loturi demonstrative, construirea a două bazine pentru depozitarea urinii şi vizitarea unui lot demonstrativ.

             Cele trei seminarii au fost susţinute în localităţile: Beliş, Gilău şi Timişoara cu participarea a 72 persoane, care au urmărit cu interes temele abordate fapt ce reiese din chestionarele completate la sfârşitul fiecărui seminar.

Temele abordate au fost:

– situaţia actuală în agricultura ecologică, perspectivele acesteia, motivaţia şi avantajele prezentate de trecerea la acest sistem;

– tehnologii pentru creşterea animalelor în sistem ecologic;

– inspecţia, certificarea şi legislaţia privind agricultura ecologică în ţările UE;   

– subvenţionări prevăzute în cadrul PNDR;

– tehnologii ecologice de cultivare a plantelor;

– oportunităţi de finanţare pentru agricultura ecologică.

            Lectori la aceste seminarii au fost: prof.dr Man Cornel, ing. Albert Imre, ing. Hicea Silvia, ing. Lőrincz Piroska, ing. Merca Ioan.

            În cadrul proiectului MAKIS au fost realizate trei loturi demonstrative:

– lot demonstrativ pentru testarea eficienţei  fertilizării cu urină diluată, la Sălard, jud. Bihor;

– lot demonstrativ pentru a testa efectul tratamentului foliar cu NeemAzal la culturi pomicole şi însămânţarea între benzi a unui amestec de ierburi, la Roşiori – jud Bihor,  

– lot demonstrativ pentru a se analiza comparativ, comportamentul a cinci soiuri de grâu de toamnă (Dumbrava, Öthalom, Arieşan, Capo, Spelta), la Floreşti, jud. Cluj.

            Două dintre fermele certificate ecologic au fost dotate, prin finanţarea acestui proiect, cu bazin pentru depozitarea dejecţiilor lichide. Acestea sunt: ferma aflată în proprietatea d-lui Nagy Miklos, Sălard – jud. Bihor şi ferma aflată în proprietatea d-lui Debreczeni Carol, Aghireş – jud. Sălaj.

            În urma înfiinţării lotului demonstrativ şi în urma construirii bazinului pentru depozitarea dejecţiilor lichide, s-a organizat o vizită la ferma d-lui Nagy Miklos, cu participarea a 19 gospodari din localitate. Obiectivele urmărite au fost: evoluţia vegetaţiei la o cultura de floarea soarelui, administrarea pe lotul demonstrativ al celui de-al doilea tratament cu urină diluată şi vizitarea bazinului pentru depozitarea urinii.

            În cadrul unui proiect al societăţii de intermediere a finanţărilor „Corvinus”, în luna martie 2008 Asociaţia Bioterra a câştigat, pentru un an, titlul de Centru de Dezvoltare Antreprenorială, angajându-se să realizeze până în primăvarea anului următor activităţi de promovare a oportunităţilor de finanţare anunţate de societatea Corvinus, în cadrul fermierilor ecologici mici şi mijlocii, şi consultanţă în elaborarea proiectelor de finanţare.

Promovarea imaginii Asociaţiei Bioterra în ţară şi în Europa

            În perioada scursă de la ultima conferinţă a Bioagricultorilor, Asociaţia Bioterra a desfăşurat diverse acţiuni care au adus-o în prim plan contribuind la recunoaşterea ei atât pe plan naţional cât şi internaţional, între care:

• În perioada 20–21 octombrie 2007 s-a desfăşurat cea de-a 8-a Conferinţă a Bioagricultorilor care a marcat şi împlinirea a 10 ani de activitate a Asociaţiei Bioterra. La Conferinţă au participat peste 300 persoane din 8 ţări. Datele referitoare la Conferinţă sunt încrise în numărul 1/2008 al revistei Bioterra, care face parte integrantă din acest material.

• În perioada 7–11 noiembrie 2007 a avut loc a 12-a ediţie a prestigioasei expoziţii internaţionale de echipamente şi produse din domeniul agriculturii, zootehniei şi alimentaţiei INDAGRA. La Salonul „Agricultura ecologica” au participat cu stand expoziţional firme afiliate Bioterrei: Stupina Onea, Farmacia Naturii, Cortina Bioprod, Asociaţia Valea Asăului, SC Naturalia SRL, CS Naturaland SRL, SC Sonnentor SRL, SC Petras Bio SRL cât şi firma de inspecţie şi certificare SC Ecoinspect SRL.

• În data de 26 ianuarie a.c.preşedintele Asociaţiei, prof. univ. dr. Man Cornel şi directorul executiv ing. Albert Imre au luat parte la inaugurarea primei unitaţi de procesare a carnii de melc, investiţie realizată de către o cooperativă a crescătorilor de melci ecologici, organizaţi pe filieră de produs: Cooperativa Agricolă Escar Prod.

• În perioada 21-25.02.2008, s-a desfăşurat la Nürnberg în centrul expoziţional Messe Nürnberg International târgul „BIOFACH 2008“, cea mai prestigioasă manifestare expoziţională din lume în domeniul agriculturii ecologice. România a fost prezentă la aceasta manifestare internaţională printr-un pavilion naţional, organizat de către Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale-Directia generala promovarea exportuluisiCentrul Român pentru promovarea Comerţului, în colaborare cu Federaţia Naţională pentru Agricultură Ecologică.

            În cadrul pavilionului României au fost prezente 14 firme, cele mai multe membre ale Bioterrei, cu activitate in agricultura ecologica, care au expus următoarele produse ecologice certificate:

– Apicola Bacau: miere de albine si produse apicole

– Apicola Deva: miere de albine si produse apicole

– Apiprodex Targu Mures: miere de albine si produse apicole

– Asi Nature Sibiu: lapte si produse lactate procesate din lapte de oaie:telemea. cascaval, branza cu ierburi 

– Asociaţia Apicultorilor Ecologişti din România: miere de albine si produse apicole

– Asociaţia Valea Asăului Bacau: lapte si produse procesate din lapte de vaca: cas, telemea, branza framantata, unt

– SC Delta Dunării Organics : cereale, oleaginoase si proteice

– Ecofruct Targu Mures: fructe de pădure congelate, ciuperci, plante medicinale

– EcoMarket Transilvania: cereale, fructe de pădure, plante medicinale, ciuperci de pădure

– Bioservice Luna de Sus, Cluj: cereale, oleaginoase, paste făinoase, produse procesate ecologice(ceaiuri, fructe uscate, faina, produse procesate din melci)

– Tremont Dobre si Fii Prahova: miere de albine, propolis, lăptişor de matca, polen, sucuri din fructe si miere

– Asociaţia Producătorilor de Polen – miere de albine si produse apicole

– Agroexim Tulcea: cereale, oleaginoase si proteice.

            Acest eveniment a reprezentat o posibilitate reală de desfacere şi încheiere de contracte de afaceri pentru cei care au participat, standul României fiind vizitat de 681 persoane şi fiind încheiate angajamente pentru export în valoare de cca. 12 320 mii euro.

• În zua de 10 mai a.c, Escar Prod şi Agenţia de Devoltare Durabilă a Judeţului Braşov (ADDJB), au organizat la Teliu (jud. Braşov) uin simpozion pe tema agriculturii ecologice în zona Teliu–Braşov, sub genericul „Transformarea zonei de la agricultura de subzistenţă la agricultura organizată, ecologică şi asociativă”, la care au participat şi d-l ing. Albert Imre şi d-l prof dr. Cornel Man pentru a reprezenta Asociaţia Bioterra, aducându-si aportul la desfăşurarea lucrărilor.

• Tot în luna mai, un număr însemnat de localnici, reprezentaţi ai organelor şi organizaţiilor judeţene, demnitari din judeţul Bihor, oaspeţi din Austria, Elveţia şi Ungaria, au fost martorii unui eveniment deosebit de important în viaţa bioagricultorilor, dar în fond a întregii ţări: inaugurarea primului liceu profesional de pregătire a viitorilor bioagricultori, în comuna Sălard, judeţul Bihor.

            Pentru Asociaţia Bioagricultorilor din România Bioterra, organizarea primei şcoli de agricultură ecologică este un prilej de mândrie şi satisfacţie. Suntem convinşi că aici la Sălard se va crea un puternic centru de formarea, instruirea şi perfecţionarea cadrelor pentru agricultura ecologică. Gândul nostru este ca atunci când vom ava în România cca 1 milion ha cu management ecologic, să înfiinţăm o Universitate de agricultură ecologică.

       • Între 9-11 mai 2008 la Romexpo, Bucureşti, Bioterra a participat la Salonul Harmony Wellness Fair, a cărui primă ediţie a confirmat importanta si necesitatea promovarii in fata publicului a sectoarelor care tin de o viata echilibrata.

            În cadrul sectorului alimentaţiei ecologice Asociaţia Bioagricultorilor din România « Bioterra » a adus în faţa publicului bucureştean produse « gustate » din plin de vizitatori: produse lactate – Lactate Asău; produse ale mărcii Ecoapisabin, produse de panificaţie ale Manor Center, produse terapeutice – Farmacia Naturii, iar Thomas Weinraub de la Sonnentor a prezentat ceaiuri a căror marcă au rivalizat cu alte mărci de ceaiuri prezente la salon.

• În perioada 20–24 mai s-a desfăşurat la Cluj-Napoca, în pavilionul expoziţional Expo Transilvania, cea de-a 14-a ediţie a Târgului Internaţional AGRARIA.

            La această manifestaţie expoziţională Asociaţia Bioterra cu sprijinul organizatorilor (Intermarketing & Consulting – Corina Mareş şi ExpoTransilvania – ing. Ioan Avram) a realizat din nou Salonul Ecologic în care si-au prezentat produsele 6 firme membre ale Asociaţiei Bioterra şi câţiva producători tradiţionali. 

Activitatea editorială

            În cadrul proiectului Promovarea tehnologiilor de cultură cu impact redus asupra mediului şi cu o eficienţă economică sporită a producţiilor obţinute” au fost publicate două numere ale revistei Bioterra. Pe tot parcursul anului, revista Bioterra a fost tipărită la timp şi distribuită abonaţilor

În plan organizatoric

            Înscrierea unui număr de 52 noi membri în anul 2008 arată că activităţile derulate de către Asociaţie pe parcursul acestui an şi-au atins obiectivele propuse în planul de activităţi. Suprafaţa deţinută de către noii membri ai Asociaţiei este de 4660 ha, iar efectivul de animale 708 UVM.

            Numărul membrilor cotizanţi în anul 2007 a fost 327, numărul abonamentelor fiind de 937 pentru Oficiile Judeţene de Consultanţă Agricolă. Pentru anul 2008 au plătit cotizaţia 236 membri, şi s-au încheiat contracte pentru furnizarea revistei Bioterra cu 35 Oficii Judeţene de Consultanţă Agricolă, pentru un total de cca 900 reviste trimestrial.

Stimaţi membri ai Asociaţiei Bioterra,

            Mai sus au fost evidenţiate câteva dintre activităţile şi realizările Asociaţiei pe parcursul perioadei octombrie 2007 – octombrie 2008 . Ele sunt rezultatul muncii depuse de către mulţi dintre cei prezenţi aici şi doresc să remarc în mod special contribuţia deosebită adusă de către domnii Albert Imre, Martin Schutz, Nagy Miklos şi Bodiş Andrei.

Există aprecieri favorabile la adresa activităţii noastre care ne încurajează, dar nu putem trece peste unele neîmpliniri, cauzate printre altele de:

Nesiguranţă pentru perioada imediat următoare, datorită schimbărilor la nivelul MAPDR, ANCA şi Direcţiilor Agricole;

Resurse financiare limitate pentru editarea revistei Bioterra;

Slabei dezvoltări a pieţei pentru desfacerea sigură a produselor ecologice;

           În Planul de activităţi pentru anul 2008 sunt abordate obiective care să ducă la îmbunătăţirea şi chiar la eliminarea acestor neîmpliniri, în cadrul proiectelor aflate în derulare şi a proiectelor propuse spre finanţare.

            Împreună cu directorul executiv, Albert Imre, ne asumăm responsabilitatea pentru unele neîmpliniri şi aşteptăm sugestiile, propunerile dumneavoastră pentru activitatea viitoare.

            Cu prilejul prezentei întâlniri aducem calde mulţumiri pentru sprijinul şi colaborarea fructuoasă acordată de:

– Doamnei dr.ing Teodora Aldescu pentru susţinerea problemei agriculturii ecologice în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

– Domnului dr. Ing. Toncea Ion, preşedinte FNAE, pentru promovarea pe plan naţional şi internaţional a agriculturii ecologice,

–    Domnului ing. Albert Imre pentru implicarea exemplară în toate activităţile de-a lungul celor 10 ani;

–    Domnului Martin Schutz pentru sprijinul acordat Asociaţiei

–    Domnului vicepresedinte Nagy Miklos pentru implicarea în buna desfăşurare a activităţilor noastre;

–    Domnului ing. Bodis Andrei pentru coordonarea revistei Bioterra, participarea la cursuri si instruiri;

–    Doamnei Ing. Lorincz Piroska şi colaboratorilor de la Ecoinspect pentru buna colaborare;

–    Domnului Ing Măcriş Marcel, director Escar Prod, pentru efortul depus în vederea construirii unităţii de procesare a cărnii de melci, crescuţi ecologic,

–    Domnilor Fărăgău Victor, Szeredai László, Schuster Willy, Gherman Nicolae, Popa Nicolae, Raţiu Ioan, Popuţe Gheorghe, Costeliuc Cornel, Blaga Lucian pentru aportul deosebit pe care l-au adus pentru buna desfăşurar a lucrurilor şi pentru promovarea Asociaţiei Bioterra

–    Nu trebuie uitat nici efortul persoanelor angajate la Asociaţie, nici cel al colaboratorilor noştri din ţară şi din străinătate, între care: dr. Bodnar G., ing. Iurie Senic, dr. Solti Gabor,

 

Preşedinte,                                          Director executiv

Prof. Dr. CORNEL MAN                    Ing. ALBERT IMRE 

Comentarii