Obiective 2008

Pentru anul 2008 Asociaţia Bioterra

îşi propune obiective prin realizarea cărora să îşi împlinească obligaţia statutară de a contribui la dezvoltarea agriculturii ecologice.  După principalele domenii de activitate acestea sunt:

A.   Sub aspect organizatoric:

 • Întărirea continuă a Asociaţiei prin primirea de noi membri activi şi simpatizanţi.

  Prin derularea proiectului SOROS se au în vedere activităţi care să contribuie la informarea reprezentanţilor a 8 ţări partenere despre ecoagricultura românească şi la stabilirea de strategii în dezvoltarea agriculturii, pentru promovarea mai eficienta a sistemului ecologic şi pentru întărirea capacităţii de pătrundere pe piaţă a gospodăriilor certificate.
 • Înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei în judeţele cu un număr mare de membri şi unde aceştia doresc realizarea acestor filiale.
 • Schimb permanent de informaţii între membrii Asociaţiei şi Consiliul de Conducere.

 B.   Pentru promovarea agriculturii ecologice:

 •  Implementarea în agricultura ecologică a rezultatelor cercetării ştiinţifice de profil, prin:
 1. editarea revistei Bioterra;
 2. elaborarea şi difuzarea unor tehnologii ecologice în cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor agroalimentare ecologice;
 3. vom realiza 4 cursuri, 10 seminarii, 2 filme tematice, 2 vizite de documentare şi, 3 loturi demonstrative;
 4. alegerea şi abilitarea unor ferme ecologice model pentru cultura plantelor, creşterea animalelor şi procesarea produselor ecologice, şi
 5. înfiinţarea unui număr de 3 fâşii ecologice în diferite zone reprezentative;
 6. promovarea activităţilor de asociere între producătorii ecologici.

 C.   Promovarea produselor alimentare ecologice, educaţia consumatorilor şi dezvoltarea pieţei agroalimentare bio în România:

 • Ţinerea la zi a  bazei de date privind cererea şi oferta  de produse ecologice pe piaţa internă şi la export;
 • Tinerea la zi a paginei web mai ales rubrica ştiri precum cerera şi oferta produselor ecologice.
 • Participarea cu produse alimentare ecologice la cel  puţin 2 târguri, 3 expoziţii, promovarea lor prin mass media;
 • Acţiuni de educare a consumatorilor care trebuie să treacă de la alegerea produselor alimentare „cu ochiul” la alegera lor „după calitate şi sănătate” şi urmărirea etichetării produselor;
 • Organizarea de pieţe bio în Transilvania şi înfiinţarea unor asociaţii de valorificare a produselor ecologice;
 • Se vor intocmi cel puţin două proiecte pentru a câştiga fondurile necesare realizării  activităţilor prevăzute

 D.    Pentru creşterea prestigiului Asociaţiei Bioterra:

 • Realizarea şi întărirea colaborărilor cu ONG-urile din ţară, găsirea de noi parteneri;
 • Deschiderea spre colaborare internaţională cu toate ţările interesate;
 • Introducerea în programul viitoarelor conferinţe ale Bioterrei a unei sesiuni de referate ştiinţifice care să cuprindă cele mai noi realizări în domeniu, din ţară şi din străinătate.

  Preşedinte

  Prof. Dr. Cornel Man