Istoric

Asociaţia Bioagricultorilor din România Bioterra s-a înfiinţat în anul 1997 cu 26 membri fondatori. Membrii Asociaţiei sunt producători agricoli deţinând ferme mici, mijlocii sau mari (cca. 2000 ha) din toate zonele ţării, cadre didactice, specialişti în domeniul agriculturii, consumatori. În momentul de faţă avem 3780 membri care deţin o suprafaţă agricolă de peste 32.000 ha şi 17.000 unitate vita mare (UVM).
     Asociaţia Bioterra este membră a Federeţiei Internaţionale a Mişcării pentru Agricultură Ecologică (IFOAM) cu sediul la Bruxell şi a Avalon Network.
 
Scopuri
 
      Asociaţia Bioterra este o organzaţie neguvernamentală şi non-profit. Scopurile ei sunt:
–      promovarea agriculturii ecologice;
–      dezvoltarea unei reţele naţionale de fermieri ecologici;
–      instruirea fermierilor;
–      servicii de consultanţă;
–      asistarea fermierilor în dezvoltarea unei pieţe pentru desfacerea produselor ecologice;
–      sprijinirea protecţiei mediului si a sănătăţii umane;
–      educarea publicului larg în legătură cu agricultura ecologică şi valorile ei;
–      implementarea principiilor dezvoltarii durabile. 
 
 
Câteva dintre obiectivele realizate până în prezent:
 
        In vederea popularizării agriculturii ecologice, începând cu anul 1992, în fiecare an au fost ţinute seminarii de către lectori din Elveţia în peste 50 de localităţi din ţară, numărul participanţilor ridicandu-se la cca. 2500-2600.
Incepând cu anul 1992 în fiecare an, 30-35 tineri lucrează în ferme ecologice din Elveţia însuşindu-şi cunoştinţele teoretice şi practice în domeniu. La această formă de pregătire au participat cca. 500 tineri.
        In prezent promovarea agriculturii ecologice se realizează în primul rând prin cursuri şi seminarii, work-shop-uri organizate în ţară, prin loturi demonstrative şi vizite la ferme din ţară şi din străinătate. Prin proiectele derulate în anii 2003–2006 s-au ţinut peste 250 seminarii, la care au participat peste 4.000 gospodari.
       Anual se organizează Conferinţa Bioagricultorilor, la care participă cca. 250 de invitati: membri ai asociaţiei, specialişti din cadrul Universităţilor de Ştiinte Agricole din ţară, reprezentanţi ai organelor de conducere locale şi centrale şi reprezentanţii unor organizaţii similare din ţările vecine.
       În anul 1999, cu ajutorul unor parteneri din străinătate a început controlul producţiei ecologice. Activitatea este recunoscută de IFOAM. In anul 2004 a fost acreditată de către RENAR şi ministerul de specialitate primul organism românesc de inspecţie şi certificare ecologică, firma Ecoinspect înfiinţată sub egida Bioterrei.
      Trimestrial edităm revista Bioterra în limba română şi maghiară, care este difuzată în toate judeţele ţării. Bioterra este singura revista dedicată exclusiv agriculturii ecologice în România.
      În primii ani am realizat un îndrumător pentru agricultura ecologică, cuprinzând reguli generale şi specifice privind producerea, prelucrarea, etichetarea şi valorificarea produselor ecologice, îndrumătorul fiind apoi revizuit şi editat anual.
     In 2004 au fost editate broşurile Tehnologii ecologice pentru cultura plantelorTehnologii ecologice pentru creşterea bovinelor şi porcinelorGhid legislativ pentru agricultura ecologică, acestea fiind distribuite, ca şi revista, în toate judeţele ţării.
     Cărţile editate în 2005: Metode şi tehnici de producţie în agricultura ecologicăGhid pentru combaterea ecologică a buruienilorCultivarea ecologică a legumelorAvicultura ecologicăPlante medicinale cultivate şi din flora spontanăBazele agriculturii ecologice. Ultima carte aparuta este Utilizarea rumegusului si a deseurilor lemnoase pentru compostare.
      Avem relaţii şi facem schimb de informaţii cu privire la metode de lucru, oferte şi cerinte privind produsele ecologice cu asociaţii similare din Germania, Elveţia, Rusia, Polonia, Lituania, Macedonia, Ungaria, Armenia.
      Participăm anual la cele mai importante evenimente din viaţa expoziţională a ţării: AGRARIA (Cluj-Napoca), Expoagroutil (Constanţa), Indagra (Bucureşti), cât şi la expoziţii şi târguri de profil din străinătate (Biofach, Expozitii si Targuri anuale de agricultură de la Debreţin, Subotica, Sofia etc.)
 
 
Proiecte implementate
 
      1. Asistenta in agricultura ecologica adresata conservarii mediului si sanatatii umane, 2006. Schimb de experinta in domeniul culturii plantelor, cresterea animalelor, inspectie si certificare intre membrii Asociatiei Bioterra si membrii Green Lane din Armenia.  
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, str.Căderea Bastiliei nr.33, Bucureşti, tel. 021 212 11 01, fax 021 212 10 32.
      2. Metode de agricultura ecologica pentru controlul pierderilor din ferme si Compostul. In cadrul proiectului sunt promovate metode agricole prietenoase mediului: fertilizarea plantelor cu urina diluata si compost, realizarea bazinelor pentru depozitarea urinei.
       Finantator: Department for Environment, Food and Rural Affairs from Great Britain. Europe Environment Division, 5/E8 Ashdown House, 123 Victoria Street, London                
       3.  Promovarea agriculturii ecologice in judeţele Cluj şi Bihor din Transilvania. Perioada 2003-2005. Scopul proiectului este acelaşi cu însăşi scopul organizaţiei şi anume promovarea agriculturii ecologice prin diseminarea informaţiilor (organizarea de seminarii, instruiri) şi prezentarea practică a metodelor folosite (loturi demonstrative, vizite la loturi demonstrative).
Rezultate: Organizarea unui număr de 18 seminarii, 7 instruiri, 6 loturi demonstrative, 6 vizite la loturi. Difuzarea materialelor privind tehnologiile de producţie; Realizarea unui studiu de marketing privind produsele ecologice.
Alături de Asociaţia Bioterra ca solicitant, participă ca parteneri în acest proiect Centrul Judeţean de Consultanţă Agricolă Bihor, CJCA Cluj, DGAIA Cluj, Asociaţia Agri-eco Cluj.
 Finanţator: Banca Mondială prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Unitatea de Management a Proiectului, Sprijinirea serviciilor din agricultură. Adresa: str. Negustori 1B, sector 3, Bucureşti, e-mail: assp@xnet.ro, tel/fax:021 3152950, 021 3152955.
        4.  Agricultura ecologica – O cale de Protejare a apelor (2002).
Scăderea gradului de poluare a apelor cu nitraţi şi alte substanţe poluante provenite din agicultură prin conştientizarea fermierilor şi gospodarilor în legătură cu riscurile legate de poluarea apei prin aplicarea unor practic agricole neecologice şi încurajarea cooperării cu autorităţile locale în vederea rezolvării problemelor de mediu. Seminarii organizate în 15 localităţi cu 700 participanţi.
Finanţator: REC, Centrul Regional de protecţie a mediului pentru Europa Centrală şi de Est, Str. Episcop Timus nr. 4, et. 1 Bucuresti/Romania,Tel: 40-1-231 97 64, 40-1-231 97 65, Fax: 40-1-231 20 17 E-mail: rec@recromania.ro. ]
       5.  Filmări ferme ecologice în Elveţiavizita de studiu la ferme care activeaza in sistem ecologic in Elvetia (2001)
       6. Agricultură Ecologică –Alternativă pentru redresarea agriculturii şi protecţia mediului – 2003,  Schimb de experienţă şi masă rotundă pe tema promovării agriculturii ecologice în România. Protecţia mediului, educaţie.
       7. Programul “Bioferme model în Romania (2003). Scopul – Studierea modului de organizare şi funcţionare a fermelor ecologice. Obiecive: Perfecţionarea unui grup de15 specialişti formatori bine pregătiţi teoretic şi practic, care vor lucra în domeniul promovării agriculturii ecologice în cadrul Asociaţiei Bioterra. Aria de desfăţurare judeţele Sibiu, Teleorman, Tulcea, Arad şi Timişoara
       8. Seminar si schimb de experienţă privind dezvoltarea agriculturii ecologice (2004). Finanţator Fundaţia Pentru o Societate Deschisă, str.Căderea Bastiliei nr.33, Bucureşti, tel. 021 212 11 01, fax 021 212 10 32
       9.  Dezvoltarea durabilă a satelor şi conservarea biodiversităţii prin agricultură ecologică (2003). Scopul proiectului ameliorarea condiţiilor de mediu şi ale solului în zonele unde s-a practicat agricultura intensivă. Proiect adresat gospodăriilor mici şi mijlocii din zonele colinare şi de munte din judeţele din Transilvania şi Moldova.
Finanţator – Fundaţia pentru Parteneriat, Miercurea Ciuc, str.Harghita nr.7/A/6, tel.+40 266 310678, fax. 310686, e-mail: epce@topnet.ro.
      10. Proiect privind promovarea agriculturii ecologice şi instruirea gospodarilor pentru întocmirea proiectelor şi obţinerea fondurilor de la UE. Perioada iunie – decembrie 2002. Scopul proiectului: Informarea ţăranilor privind vânzarea produselor ecologice, inspecţia şi certificarea, normele Uniunii Europene, posibilităţi de finanţare a agriculturii ecologice. Aria de desfăşurare, judeţele:Bihor, Sălaj, Covasna, Harghita, Timiş, Bistriţa, Sibiu, Mureş, Cluj.
Finanţator: Fundaţia UKKA, Budapesta, str. Deak Ferenc nr.10, tel. +36 1 266 7669, fax. +36 1 266 7671
11.  Cele 7 Conferinte Bioterra realizate cu participarea unui numar de peste 250 de invitati/ Conferinta: fermieri, cadre didactice, specialisti din strainatate etc.
12. Promovarea agriculturii ecologice: seminarii şi conferinţe, Christliche Ostmission Elveţia – finanţare anuală, 2000 – 2006