Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj

USAMV CLUJ
USAMV Cluj Logo

O UNIVERSITATE EUROPEANA DE SUCCES

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este o instituţie modernă care a dobândit prin realizarile sale de zeci de ani o reputaţie de seamă atât pe plan naţional cât şi internaţional. Continuatoarea prestigiosei şcoli de agricultură clujene, universitatea are în componenţa sa patru facultăţi în care îşi desfăşoară activitatea peste 6000 de studenţi. Facultăţile universităţii oferă în prezent studenţilor 19 specializări bine ancorate în economia de piaţă, numeroase facilităţi şi perspectiva unei rapide integrări în structurile Uniunii Europene.

http://www.usamvcluj.ro/

RECTOR

Tel. +40 264 596 384 int. 102, 119
Fax: + 40 264 593 792
E-mail: rector@usamvcluj.ro