AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ (ANCA)

Înfiinţare

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a fost înfiinţată şi  îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/2005.


Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă este instituţie publică a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată   de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

Cui se adresează?

A.N.C.A. se adresează producătorilor agricoli, cu precădere celor din fermele familiale mici şi mijlocii, precum şi specialiştilor şi altor  agenţi economici din mediul rural.

Obiectul de activitate 

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă organizează acţiuni gratuite de popularizare, consultanţă, asistenţă tehnică, instruire şi pregătire profesională şi asigură fluxul informaţional necesar atât producătorilor agricoli din sectorul privat, cât şi specialiştilor din agricultură.


De asemenea, agenţia promovează şi pune în practică  strategia şi programele  Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, inclusiv a programelor de cooperare internaţională, sprijinină producătorii agricoli în accesarea fondurilor financiare interne şi internaţionale şi acordă  consultanţă investitorilor străini în vederea identificării posibilităţilor şi oportunităţilor de investiţii în agricultura românească.

Director general: 
VIOREL MORĂRESCU

Date de contact:

Tel: +40-21-312 46 20 

Fax: +40-21-312 46 43

Adresa: 
Bucuresti, Str. Doamnei
nr. 17-19, et.6, sector 3

Web:
www.consultantaagricola.ro
E-mail:

agentiaagricola@anca-maap.ro