Inspecție și certificare

Ce este?

“procedura prin care se determină respectarea condiţiilor şi a standadrelor specifice de producţie în agricultura ecologică…”

Cum se face?

•prin INSPECŢIE, prelevarea de mostre (de sol, produs, etc), efectuarea de teste şi analize chimice
•evaluarea, verificarea şi asigurarea confomităţii – CERTIFICAREA

 

Pentru ce activităţi se execută?

Produc
ţie – vegetală   şi animală
Procesarea produselor
Marketing
Depozitare 

 

Definirea termenilor specifici

•ACREDITARE/APROBARE: procedura prin care un organism abilitat recunoaşte capacităţile tehnice ale unei organizaţii pentru a derula activităţi de inspecţie si certificare conform criteriilor specifice
•INSPECŢIA: vizită la operator/fermier în care se face verificarea completă a modului în care este implementat sistemul de producţie specifc agriculturii ecologice precum şi evaluarea confomităţii cu regulile si standardele specifice

•CERTIFICARE: procedura prin care organizaţia abilitată/acreditată (organismul de certificare) eliberează un document în care se specifică clar că metodele, procesele, etc., folosite pentru obţinerea produsului/lor au fost evaluate şi sunt produse în conformitate cu cerinţele specifice

 

Standard de acreditare

Element foarte important de urmărit deoarece este în strânsă legatură cu piaţa de desfacere 

Organismele de inspecţie şi certificare pot deţine una sau mai multe din următoarele recunoaşteri pentru efectuarea certificării conform:

 

Standardului IFOAM: acreditarea conform standardului  International Organics Accreditation Service (IOAS) of CB to IFOAM
Standard ISO 65: standard general aplicabil organismelor de certificare a produselor
Acreditare NOPîn general cerută de piaţa SUA
Acreditare JAS: cerută de piaţa Japoneză
Regulamentul UE: Regulamentul Consiliului 2092/91 – piaţa Europeană

 

Etape pentru trecerea de la agricultura convenţională la agricultura ecologică:
1. Informarea:
•prin ziare, reviste, cărţi, pliante etc.
•prin asociaţiile pentru protecţia mediului şi agricultură ecologică
•prin institute şi staţiuni de cercetare
•prin unităţile de învăţământ
Fermierul ecologic trebuie să fie foarte bine informat şi săfie permanent la curent cu ceea ce este nou în domeniu!!!

2. Testarea/practicarea:
•prin participare la ,,zile deschise” organizate în fermele/unităţile ecologice
•prin cursuri de pregătire
•prin încercarea sistemului de  agricultură ecologică în ferma/unitatea proprie
(nu vă aşteptaţi la rezultate spectaculoase din prima încercare)
•prin contactarea organismului de inspecţie şi certificare

3. Planificarea conversiei:
•înregistrarea activităţii la Ministerul Agriculturii
•cerere către un organism de control
•întocmirea planului de conversie
•organizarea comercializării produselor ecologice
•afilierea la o asociaţie de agricultură ecologică

Noţiuni generale legate de conversie 

Aplicarea şi conversia către agricultura ecologică:
• metodele de producţie ecologică se aplică de la început
• data de început a conversiei – odată cu data efectuării cererii către OIC (sunt posibile si excepţii)
• nu se recomandă ca suprafeţele sau/şi animalele convertite în agricultura ecologică↔ agricultura conventională
• durata conversiei
-Culturi anuale: minim 2 ani
-Culturi perene: minim 3 ani
-Creşterea animalelor – diferite perioade în funcţie de specie
Marcarea produsului “în conversie spre agricultura ecologică” este posibilă dupa minim 12 lunişi constatarea conformităţii